Täynnä! Ei uusia aloituksia.

MOPOKORTTI – AM 120

Mopokortti, ajouran ensimmäinen ajokortti kannattaa suorittaa autokoulussa.

Sinun tulee suorittaa alkuopetus, ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus (EAS).

Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Ainoana autokouluna Espoossa, käytämme teoria-opetuksessa pääkaupunkiseudun liikennetilanteista tehtyä opetusmateriaalia, tämä parantaa sinun ajotaitoa ja tekee sinusta valmiimman kuljettajan.

Koulutus järjestetään ”yhden illan periaatteella” 4x45min yhteensä 3h. Opetus toteutetaan käytännönläheisesti, mutta sujuvasti ja vuorovaikutteisesti. Tämä tekee tunneista mielenkiintoiset ja rennot.

Alkuopetuksen jälkeen suoritat teoriakokeen tutkintotoimistolla Ajovarma Oy  1. kuukautta aikaisemmin, kun täytät 15 vuotta. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa käsittelykoe.

Me teemme sinusta turvallisen kuljettajan osallistumalla mopokoulutukseen.
Mopokoulutus sisältää yhteensä 2,5h käsittely- ja ajo-opetustuntia mopolla tai skootterilla.
Harjoittelemme käsittelykokeen vaadittavat tehtävät sekä opettelemme liikenteessä ajamista turvallisesti. Ajo-opetusliikenteessä tehdään opettajan johdolla, opettajan esimerkkejä seuraten. Opetus voidaan aloittaa kun olet täyttänyt 15 vuotta.

Paketti sisältää:

Alkuopetus teoria 4h (EAS), itseopiskelu- ja harjoitteluohjelmat verkossa sekä teoriakoe harjoitteluohjelman, ajokoulutus 2,5h, tarvittavat varusteet, käynti käsittelykokeessa ja paluun takaisin autokoululle. Ajo-opetuksessa opettaja ajaa oppilaiden mukana mopolla ja ajaminen on silloin turvallisempaa.
Sisältää sähköisen oppimisympäristön ja teoriakoe harjoitteluohjelman .(1. ajotunnin kesto 50min)

Hinta: 350€
Muut kulut, Ajovarma Oy: Ajokorttilupamaksu 25€, teoriakoe 35€, käsittelykoe 28€ Yhteensä: 103€

Pelkkä alkuopetus teoria 4h (EAS) 50€

seuraavatkurssit3