Meiltä saat parhaat taidot oppia nuorena henkilönä ajamaan auto. Emme käytä alkeellisia simulaattoreita vaan kaikki ajotunnit aidolla autolla. Näin varmistat hyvän osaamistason vaativaan liikenteeseen. Kannustavasti,  mutta turvallisesti ja välillä chillaten.

Ajokortin voi saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Ikäpoikkeusluvalle on säädetty seuraavat edellytykset:

Erityisiä syitä, jotka hankaloittavat esim. työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä.

Lisäksi syitä voi olla esimerkiksi:

  • pitkät etäisyydet, heikot joukkoliikenneyhteydet tai muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi
  • ennalta arvaamattomat muutokset perheen tilanteessa

Ikäpoikkeuslupa haetaan käyttämällä  Hakemuslomaketta (Traficom) Lomakkeen voi täyttää sähköisesti  ja lähettää sähköpostin liitteenä tai tulostaa ja lähettää postitse.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Lupa myönnetään ajokorttilain mukaisesti aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Hakemuksessa on oltava jokin seuraavista:

opiskelutodistus, koulumatkojen kulkemiseen tai

oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, tai

työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta tai

työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun tarve ajokortille liittyy työn suorittamiseen tai

valmentajan, seuran, yhdistyksen tai muun vastaavan tahon todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai harrastustoiminnasta tai

lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen tai

muu selvitys välttämättömästä kulkemistarpeesta.

Muista ilmoittaa osoite minne sinun pitää tarkasti päästä.

Lähetä hakemus:

Päätöksestä, sekä myönteisestä että kielteisestä, peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Lähde: Ajokortti-info